Az összes önkormányzat elérhetősége 2,3 Ft / adat áron

From: PowerMail <info_at_powermail.hu>
Date: Wed, 11 Feb 2015 08:32:35 +0000

PowerMail
  Az &ouml;sszes magyar &ouml;nkorm&aacute;nyzat
el&eacute;rhetős&eacute;geit tartalmaz&oacute; friss&iacute;tett
adatb&aacute;zis garanci&aacute;val 2,3 Ft / adat &aacute;ron?!

Felkeresn&eacute; az &ouml;sszes magyar &ouml;nkorm&aacute;nyzatot?&Ouml;n
is bejelentkezne v&aacute;llalkoz&aacute;s&aacute;val egy j&oacute;
alternat&iacute;v&aacute;nak az
&ouml;nkorm&aacute;nyzatokhoz?Sz&uuml;ks&eacute;ge lenne
polg&aacute;rmesterek &eacute;s jegyzők hivatalos telefonos, e-mail
el&eacute;rhetős&eacute;geire?Sz&iacute;vesen lenne
v&aacute;llalkoz&aacute;s&aacute;val kivitelező az
&ouml;nkorm&aacute;nyzatok &aacute;ltal elnyert sokmilli&aacute;rdnyi
p&aacute;ly&aacute;zati projektek egyes r&eacute;szeiben?Vagy csak
egyszerűen bejelentkezne, mint lehets&eacute;ges
besz&aacute;ll&iacute;t&oacute;, vagy szolg&aacute;ltat&oacute;?Ha az
előbbi k&eacute;rd&eacute;sek egyik&eacute;re is IGEN a v&aacute;lasza,
megtal&aacute;lta partner&eacute;t.

A PowerMail azoknak a v&aacute;llalkoz&aacute;soknak ny&uacute;jt
seg&iacute;ts&eacute;get, akik:

k&ouml;lts&eacute;ghat&eacute;konyan fejlődn&eacute;nek,ismertt&eacute;
szeretn&eacute;nek v&aacute;lni,felhaszn&aacute;ln&aacute;k a kez&uuml;kben
rejlő lehetős&eacute;geket,r&eacute;szes&uuml;lni szeretn&eacute;nek az
Internet ny&uacute;jtotta lehetős&eacute;gekből.
Ne higgyen a szem&eacute;nek, győződj&ouml;n meg r&oacute;la
tapasztalatban!

Ez&eacute;rt most kedvezm&eacute;nyes &aacute;ron 99.000 Ft helyett
november 28-ig 59.000 Ft + &Aacute;fa-&eacute;rt
megv&aacute;s&aacute;rolhatja az &ouml;nkorm&aacute;nyzati
adatb&aacute;zist, vagy 19.000 Ft + &Aacute;fa-&eacute;rt az &ouml;sszes
magyar jegyzőh&ouml;z, polg&aacute;rmesterhez elk&uuml;ldj&uuml;k
level&eacute;t.

Az adatb&aacute;zis tartalma:
Jelenlegi polg&aacute;rmester &eacute;s jegyző neveE-mail c&iacute;me
(k&ouml;zponti, jegyző,
polg&aacute;rmester)Telefonsz&aacute;maTelep&uuml;l&eacute;s neveHivatal
c&iacute;me
&Iacute;gy most 3.198 &ouml;nkorm&aacute;nyzat &ouml;sszesen 25.584
adat&aacute;hoz juthat hozz&aacute; kedvezm&eacute;nyesen, azaz egy
&eacute;rt&eacute;kes inform&aacute;ci&oacute; csak 2,3 Ft + &Aacute;fa
&ouml;sszegbe ker&uuml;l. Ezzel a PowerMail garant&aacute;ltan az egyik
legjobb megold&aacute;st ny&uacute;jtja, az &uacute;j megrendelők
szerz&eacute;s&eacute;hez.


 Ne k&eacute;slekedjen, az akci&oacute; febru&aacute;r 28-ig, vagy a
visszavon&aacute;sig &eacute;rv&eacute;nyes!Szeretn&eacute;m megv&aacute;s&aacute;rolni 3.198 magyar
&ouml;nkorm&aacute;nyzat &ouml;sszesen 25.584 adat&aacute;t 59.000 Ft +
&Aacute;fa-&eacute;rt.
 Megrendelem most!

[http://powermail.hu/termek/az-osszes-magyar-onkormanyzat-elerhetosegeit-tartalmazo-adatbazis/]
Szeretn&eacute;m, hogy elk&uuml;ldj&eacute;k h&iacute;rlevelem 3.198 magyar
&ouml;nkorm&aacute;nyzat műk&ouml;dő e-mail c&iacute;m&eacute;re 19.000
Ft + &Aacute;fa-&eacute;rt.
 Megrendelem most! [http://powermail.hu/termek/polgarmesterek-jegyzok/]
Amennyiben tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;ra van
sz&uuml;ks&eacute;ge l&eacute;pjen kapcsolatba munkat&aacute;rsainkkal.

&Uuml;dv&ouml;zlettel:

Power Mail csapata
 info_at_powermail.hu


 powermail.hu [http://powermail.hu]

 T&aacute;j&eacute;koztatjuk, hogy az &Ouml;n e-mail c&iacute;me
szem&eacute;lyes kapcsolat, n&eacute;vjegy, &uuml;zleti k&aacute;rtya,
MS-VCARD illetve internetes piackutat&aacute;sb&oacute;l &eacute;s/vagy
nyilv&aacute;nosan megv&aacute;s&aacute;rolhat&oacute;, illetve
el&eacute;rhető marketing adatb&aacute;zisban r&ouml;gz&iacute;tett, vagy
az interneten, illetve elektronikus k&ouml;r&uuml;zenetben elhelyezett,
b&aacute;rki sz&aacute;m&aacute;ra hozz&aacute;f&eacute;rhető,
nyilv&aacute;nos adatb&aacute;zisb&oacute;l sz&aacute;rmaznak.
Email-c&iacute;me kezel&eacute;s&eacute;n&eacute;l teljes
m&eacute;rt&eacute;kben betartjuk a vonatkoz&oacute; Adatv&eacute;delmi
T&ouml;rv&eacute;ny elő&iacute;r&aacute;sait. Ha mindezek ellen&eacute;re
ker&uuml;lt be adatb&aacute;zisunkba e-mail c&iacute;me, &uacute;gy
eln&eacute;z&eacute;s&eacute;t k&eacute;rve aj&aacute;nljuk
figyelm&eacute;be az al&aacute;bbi leiratkoz&aacute;si opci&oacute;t!
K&eacute;rd&eacute;s vagy esetleges panasz eset&eacute;n a
info_at_powermail.hu e-mail c&iacute;men &eacute;rhet el minket. &raquo;
Leirakoz&aacute;s
[http://http://pwm8.com/mail/unsubscribe.php?M=32853019&C=4adff312c73ea0d38a45364b97b41f1a&L=122&N=133/]
Received on Wed Feb 11 2015 - 19:49:15 CET

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Wed Feb 11 2015 - 21:32:03 CET