Középvezetői tanfolyam // Kedvezményes részvételi lehetőség // Pályázat

From: Europai Üzleti Iskola <office_at_europaiuzletiiskola.hu>
Date: Thu, 09 Apr 2015 14:49:04 +0000

a Cég/Szervezet Vezetője


részére

Kedves Cégvezető!
Engedje meg, hogy meghívjam

munkatársait az Európai Üzleti Iskola és azEurópai Vezetőképző Akadémia közösen szervezett

      K ö z é p v e z e t ő i t a n f o l y a m -ra.

A képzési program rövid tematikája:(1) • Vezetői és vezetési technikák (2 egész napos, intenzív
tréning)

(2) • Munkatársak motiválása (2 egész napos, intenzív tréning)

(3) • Időgazdálkodás és önszervezés (1 egész napos, intenzív
tréning)

(4) • Változásmenedzsment: a változások fogadása, kezelése és
menedzselése (1 egész napos, intenzív tréning)

   +

• Feladatmenedzsment

• A munkatársak teljesítményértékelése

• Személyközi kommunikáció

• Csapatépítés

A részleteket lásd a mellékelt pályázati jelentkezési lapon, vagy
honlapunkon:

http://europaiuzletiiskola.hu/palyazat/kozepvezetoi-tanfolyam.php#menu-item
[http://europaiuzletiiskola.hu/palyazat/kozepvezetoi-tanfolyam.php#menu-item]Az alábbi határidőkig történő jelentkezés esetén

a tanfolyam résztvevői számára 66 %-os részvételi kedvezményt
biztosítunk:

GYŐR-ben megtartva - Jelentkezési határidő: 2015. április 15. (szerda)


DEBRECEN-ben megtartva- Jelentkezési határidő: 2015. április 20.
(hétfő)

BUDAPEST-en megtartva- Jelentkezési határidő: 2015. április 30.
(csütörtök)

További telefonos információ: 06(1)48-80-247Várjuk jelentkezésüket.

Üdvözlettel:Vaszari András [http://www.vaszariandras.hu/]

tanfolyamvezető

Európai Üzleti Iskola

Európai Vezetőképző Akadémia

Tel.: 06(1)336 0834

Fax: 06(1)336 0835

E-mail: office_at_europaiuzletiiskola.hu
[mailto:office_at_europaiuzletiiskola.hu]

http://europaiuzletiiskola.hu/palyazat/kozepvezetoi-tanfolyam.php#menu-item
[http://europaiuzletiiskola.hu/palyazat/kozepvezetoi-tanfolyam.php#menu-item]

Melléklet: 1 pld Pályázati Felhívás - Jelentkezési LapPályázati Felhívás - Jelentkezési Lap

1.) A program címe:K ö z é p v e z e t ő i t a n f o l y a m

- V e z e t ő k é p z é s –2.) A program szervezője és jogtulajdonosai:Európai Vezetőképző Akadémia

és az

Európai Üzleti Iskola

1539 Budapest, Pf.: 625.

Tel: 06(1)33-60-834; 06(1)488-0247

Fax: 06(1)33-60-835

E-mail: office_at_europaiuzletiiskola.hu
[mailto:office_at_europaiuzletiiskola.hu]

www.europaiuzletiiskola.hu [http://www.europaiuzletiiskola.hu/]

FMK nyilvántartási szám: 01 - 0794 - 05

Akkreditációs lajstromszám: AL - 1495

3.) A képzési program célja:A középvezetői feladatok ellátásához szükséges készségek és
képességek fejlesztése max. 60 fő számára pályázati keretek
között, kedvezményes részvételi díjjal. (Lásd alább a részletes
program ismertetőt.)

4.) A pályázati jelentkezés beküldésének határideje:GYŐR-ben megtartva - Jelentkezési határidő: 2015. április 15. (szerda)


DEBRECEN-ben megtartva- Jelentkezési határidő: 2015. április 20.
(hétfő)

BUDAPEST-en megtartva- Jelentkezési határidő: 2015. április 30.
(csütörtök)

5.) A jelentkezés beküldésének lehetséges módjai:Elektronikusan: az office_at_europaiuzletiiskola.hu
[mailto:office_at_europaiuzletiiskola.hu] e-mail címre, a jelentkezési
felhívás 13. pontja szerinti jelentkezési lap visszaküldésével.Faxon: a 06(1)3360-835-ös fax számra a jelentkezési felhívás 13.
pontja szerinti jelentkezési lap beküldésével.Levélben: Európai Üzleti Iskola 1539 Budapest, Pf.: 625. címen, a
jelentkezési felhívás 13. pontja szerinti jelentkezési lap
beküldésével.6.) Részvételi korhatár:Nincs.

7.) A program tartalma röviden:A) Elméleti ismeretek

B) Gyakorlati ismeretek

C) Vizsga az elméleti ismeretekből

8.) A program részletesen:A) Elméleti ismeretek (6 vizsgatárgy, a tananyagot az Európai Üzleti
Iskola biztosítja. Az elméleti ismeretekhez 3 db rövid házi dolgozat
elkészítése is hozzátartozik.)   A 6 vizsgatárgy:• Feladatmenedzsment

• A munkatársak motiválása és teljesítményértékelése

• Személyközi kommunikáció

• Projektszervezés és időgazdálkodás

• Csapatépítés

• Vezetői stratégia alkotásB) Gyakorlati ismeretek (3 alkalommal, 4 különböző, 1 illetve 2 egész
napos, intenzív, gyakorlatorientált tréningprogram, összesen 6 egész
nap.)            A 4 tréning (3 alkalommal 2-2 tréningnap):(1) • Vezetői és vezetési technikák (2 egész napos, intenzív
tréning)

(2) • Munkatársak motiválása (2 egész napos, intenzív tréning)

(3) • Időgazdálkodás és önszervezés (1 egész napos, intenzív
tréning)

(4) • Változásmenedzsment: a változások fogadása, kezelése és
menedzselése (1 egész napos, intenzív tréning)C) Vizsga az elméleti ismeretekből

9.) A résztvevők a program elvégzéséről oklevelet kapnak.       Megnevezése: Vezetőképzés – Középvezetői tanfolyam

       00340021 Gazdasági és igazgatási képesítések

       A képzési program óraszáma: 48 óra

10.) A képzési program időtartama:     Normál ütemben: 48 óra, 2015. április 20. – 2015. június 26.
között

     Céghez / szervezethez kihelyezett formában:

                                                 48 óra, időpontok
megbeszélés szerint11.) A program lebonyolítása:Program megnevezése

Időpont

(1)

Vezetői és vezetési technikák

(2 egész napos, intenzív tréning)

DEBRECEN: 2015. Április 23-24.
 GYŐR: 2015. Április 20-21.
 BUDAPEST: 2015. Május 21-22.

(2)

Munkatársak motiválása

(2 egész napos, intenzív tréning)

DEBRECEN: 2015. Május 4-5.
 GYŐR: 2015. Április 27-28.
 BUDAPEST: 2015. Május 28-29.

(3)

Időgazdálkodás és önszervezés

(1 egész napos, intenzív tréning)

DEBRECEN: 2015. Május 21.
 GYŐR: 2015. Május 18.
 BUDAPEST: 2015. Május 11.

(4)

Változásmenedzsment: a változások fogadása, kezelése és
menedzselése

(1 egész napos, intenzív tréning)

DEBRECEN: 2015. Május 22.
 GYŐR: 2015. Május 19.
 BUDAPEST: 2015. Május 12.Vizsga

DEBRECEN: 2015. Június 26.
 GYŐR: 2015. Június 22.
 BUDAPEST: 2015. Június 25.

Megjegyzés:Céghez / szervezethez kihelyezett formában: Legalább 8 fő
pályáztatása esetén a programot a cég/szervezet által meghatározott
helyszínen és időpontokban tartjuk meg.

Megjegyzés2:Az oktatást mindig munkanapokon tartjuk. Ha valaki valamelyik programon
nem tud részt venni, konzultáció keretében az oktatási napok
pótlásában a résztvevőt segítjük.12.) A kedvezményes részvétel formája:#A "Középvezetői tanfolyam" díja: 150.000.- Ft/fő + Áfa


#A "Vezetői és vezetési technikák" c.

        2 egész napos, intenzív tréning díja: 120.000.- Ft/fő +
Áfa

#A "Munkatársak motiválása" c.

        2 egész napos, intenzív tréning díja: 120.000.- Ft/fő +
Áfa

#Az "Időgazdálkodás és önszervezés" c.

        1 egész napos, intenzív tréning díja: 70.000.- Ft/fő +
Áfa

#A "Változásmenedzsment:

        a változások fogadása, kezelése és menedzselése" c.

        1 egész napos, intenzív tréning díja: 70.000.-Ft/fő
+Áfa

       Összesen: 530.000.-
Ft/fő + ÁfaPályázati kedvezmény 80 fő számára: -350.000.- Ft/főA pályázat nyertesei által fizetendő összeg: 180.000.- Ft/fő
+ ÁfaSaját erő: 34 %, pályázati kedvezmény: 66 %.

13.) Jelentkezési űrlap (Cég + képzésre jelölt személy(ek)) A cég adatai:Cég neve:

Székhelye:

Adószáma:

A kapcsolattartó személy adatai (név, beosztás, telefonszám, e-mail
cím): KV-5.0

A cég által a képzésre jelölt személy(ek)* adatai:

(* Több jelentkező esetén kérjük a jelentkezési űrlapot
sokszorosítani.)

A Résztvevő neve:

Jelenlegi beosztása:Legmagasabb iskolai végzettsége:E-mail címe:Telefonszáma:

A pályázatra jelölés indoka néhány mondatban:* Több jelentkező esetén kérjük a jelentkezési lapot
sokszorosítani.

14.) A pályázatok értékelése:        Folyamatosan, a beérkezés sorrendjében.

15.) Nyilatkozat a delegáló szervezet részéről:15.1) A nyertes pályázó munkatársak képzésen való részvételét
biztosítjuk.15.2) A pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik cégünk
ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás.15.3) A nyertes pályázók vállalják, hogy a képzés után kb. 6
hónappal az Európai Üzleti Iskola felmérést végezzen arról, hogy az
elsajátított ismeretanyag mennyiben, hogyan és milyen módon segítette
munkájukat.15.4) A pályázatban foglalt adatok hitelesek.

Dátum: _______ év ___________ hó ___ nap


__________________________


          cégszerű aláírás Leiratkozás
[http://http://pwm9.com/mail/unsubscribe.php?M=33231165&C=4adff312c73ea0d38a45364b97b41f1a&L=123&N=176/]
Received on Fri Apr 10 2015 - 01:15:09 CEST

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Fri Apr 10 2015 - 06:26:02 CEST