Lejárt számlatartozásról tájékoztatás

From: Vodafone Kockázatkezelési Csoport Box <vodafonekockazatkezelesicsoport.hu_at_vodafone.com>
Date: Tue, 30 Jun 2015 08:50:01 +0000

KÉRJÜK, HOGY ERRE A LEVELÜNKRE NE KÜLDJÖN VÁLASZÜZENETET,
EZ EGY AUTOMATIKUS KIKÜLDÉSŰ E-MAIL ÜZENET. KÖSZÖNJÜK!Tisztelt Ügyfelünk!

Szeretnénk tájékoztatni, hogy nyilvántartásunk szerint az Ön által megadott e-mail címhez tartozó számlafizető azonosítón számlatartozás áll fenn.

Számlafizető azonosító: 27626215
Tartozás összege: 9606 Ft
Számla/számlák fizetési határideje: 2015.06.25

Kérjük, hogy szíveskedjék a számlatartozás összegét mihamarabb kiegyenlíteni felénk!

A számlatartozást az alábbi alternatívák bármelyikével kiegyenlítheti:

  * gyorsan és kényelmesen OTP ATM automatán, vagy a honlapunkon (www.vodafone.hu/szamlabefizetes) keresztül. Ebben az esetben a befizetést még leigazolnia sem szükséges, mert azt automatikusan feldolgozzuk. A tranzakcióra a vásárlás szabályai érvényesek, és a Vodafone sem számít fel külön díjat.
  * Átutalással a 16300000-04009163-90106414-es, Deutsche Banknál vezetett számlaszámunkra. Az utalás során szíveskedjék feltüntetni az Ön számlafizető azonosítóját, és a Vodafone előfizetéséhez tartozó mobiltelefonszámát.
  * Készpénz-átutalási megbízással (postai csekken), melyet az elkészült számlához mellékeltünk.

Ha Ön időközben már rendezte tartozását, kérjük, tekintse levelünket tárgytalannak!

Számlakiegyenlítéssel kapcsolatban hívja bizalommal munkatársainkat!

Elérhetőségünk:
Vodafone Kockázatkezelési Csoport
06-1-288-1750, vagy a Vodafone hálózatából belföldről díjmentesen hívható 1750-es telefonszám
Munkanapokon 08:30-20:00-ig

Szeretnénk felhívni szíves figyelmét, hogy a számlatartozás további nem teljesítése esetén a szolgáltató jogosult, az Általános Szerződési Feltételek 5.2.2.3 pontjában és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 137. paragrafus (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján a szolgáltatást korlátozni. A szolgáltatás igénybe vehetőségének újbóli biztosításáért adminisztrációs díjat számítunk fel, melynek összege az Általános Szerződési Feltételek díjszabás mellékletének 9/10. pontjában foglaltaknak megfelelően előfizetésenként bruttó 4000 Ft.

Az ÁSZF 12.7.5. pontjában és az Elektronikus Hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 134. paragrafusának (7) bekezdésében foglaltak alapján a Szolgáltató jogosult az Előfizetői szerződést számlatartozás miatt felmondani. Ebben az esetben, ha Ön az Előfizetői Szerződés megkötésekor belépési kedvezményt vett igénybe, a feltételes kedvezmény megfizetése is esedékessé válik.

Üdvözlettel:

Vodafone Magyarország zrt. - Kockázatkezelési Csoport
1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága mint Cégbíróság
01-10-044159

Budapest, 2015.06.30.

Ezt a levelet a Vodafone Mo. zrt. a(z) none_at_none.hu e-mail címre kézbesítette, mely a Vodafone Számlázási adatbázisából származik. Amennyiben a fenti azonosítóval nem Ön rendelkezik, akkor kérjük, levelünket tekintse tárgytalannak!

Kérjük, regisztráljon E-számla Szolgáltatásunkra, így Ön elektronikus formában kapja meg Vodafone számláit, a hagyományos papíralapú számla helyett. A szolgáltatás egyenértékű a papíralapú számlával, tartalmában azzal megegyező. E-számla szolgáltatás igénylése esetén a számlákat banki átutalással, az Ön bankjánál leadott csoportos beszedési megbízással vagy ATM-en keresztül lehet befizetni, csekkes fizetési mód nem választható. Az E-számlára való regisztráció díjmentes, és a szolgáltatás maga havidíjmentes. Bővebb információ a www.vodafone.hu/eszamla internetes oldalon elérhető. Előre is köszönjük regisztrációját!
Received on Tue Jun 30 2015 - 10:50:41 CEST

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Tue Jun 30 2015 - 20:50:14 CEST