"Tárgyalástechnikai tréning" - PÁLYÁZAT

From: Europai Üzleti Iskola <office_at_europaiuzletiiskola.hu>
Date: Tue, 25 Aug 2015 10:32:05 +0000

Tisztelt Cégvezető! Tisztelt Szervezetvezető!

Engedje meg, hogy mint cégvezetőt tájékoztassam, és egyúttal
meghívjam Önöket az alábbi

"Tárgyalástechnikai tréning" -re:Pályázati Felhívás – Jelentkezési Lap1.) A pályázat címe:

„Tárgyalástechnikai tréning” (kompetencia-fejlesztő képzési program)2.) A pályázat kiírója:Európai Üzleti Iskola

és a

Stratégia Menedzsment Tanácsadó Kft.

1539 Budapest, Pf.: 625.

Tel: 06(1)33-60-834; 06(1)488-0247

Fax: 06(1)33-60-835

E-mail: office_at_europaiuzletiiskola.hu
[mailto:office_at_europaiuzletiiskola.hu]

www.europaiuzletiiskola.hu [http://www.europaiuzletiiskola.hu]

FMK nyilvántartási szám: 01 - 0794 - 05

3.) A pályázat célja:Az üzleti élet minden szereplője számára megsokasodtak a tárgyalási
helyzetek. A tárgyalás a kommunikáció egy speciális formája. Jó
tárgyalástechnikai készséggel sokkal jobb tárgyalási eredményeket
érhetünk el, mint korábban.A pályázat kiírásával ehhez szeretnénk segítséget nyújtani 24 fő
számára (jelenleg még 8 fő számára van részvételi lehetőség) a 9.
pontban leírt tematika szerint.A pályázatok értékelése a beérkezés sorrendjében, folyamatosan
történik.

4.) A pályázat beküldésének határideje:2015. szeptember 4. (péntek)5.) A képzési program időtartama és képzési napjai:16 óra, 2015. szeptember 10-11. (Cs-P)6.) A pályázat beküldésének lehetséges módjai:Online: a
http://europaiuzletiiskola.hu/palyazat/targyalastechnikai-trening.php#menu-item
[http://europaiuzletiiskola.hu/palyazat/targyalastechnikai-trening.php#menu-item]
honlapon keresztül.Elektronikusan: az office_at_europaiuzletiiskola.hu
[mailto:office_at_europaiuzletiiskola.hu] e-mail címre, a pályázati
felhívás 13. pontjának kitöltésével, és a pályázati felhívás
cégszerűen aláírt beküldésével.Faxon: a 06(1)3360-835-ös fax számra a pályázati felhívás 13.
pontjának kitöltésével, és a pályázati felhívás cégszerűen
aláírt beküldésével.Levélben: Európai Üzleti Iskola (Pályázat) 1539 Budapest, Pf.: 625.
címen, a pályázati felhívás 13. pontjának kitöltésével, és a
pályázati felhívás cégszerűen aláírt beküldésével.

7.) Részvételi korhatár:Nincs.

8.) Pályázhat:Minden Magyarországon és az Európai Unióban működő, bejegyzett
gazdasági társaság, cégnagyságtól függetlenül.

9.) A tréning témakörei, tematikája és tartalma:A Tréning Témakörei, Tematikája és Tartalma:  1) Mi a tárgyalás?

  2) A tárgyalási stratégiák és taktikák

  3) A felkészülés folyamata, a tárgyalás megtervezése

  4) Kapcsolatfelvétel a tárgyalópartnerekkel

  5) A tárgyalópartnerek típusai

  6) A tárgyalófelek viselkedése és magatartása a tárgyalások
során

  7) Kommunikációs tükör: ahogyan a résztvevők önmagukat látják,

      és ahogyan mások látják őket. (Egyezőségek,
különbözőségek)

  8) Tárgyalás egy személlyel, tárgyalás több személlyel

  9) Tárgyalási módszerek

10) A különböző tárgyalási eszközök alkalmazása és felismerése

11) Kérdések, párbeszéd, érvelés a tárgyalások során

12) Alkupozíció teremtése, az alkuhelyzetek felismerése

13) Tárgyalás kritikus helyzetekben

14) A partnerek ellenállásának kezelése és befolyásolása

15) Érdekeink érvényesítése

16) A konfliktusok kezelése a tárgyalások során

17) A tárgyalások lezárása sikeres és sikertelen tárgyalás eseténA tréningen a résztvevők munkafüzetet kapnak, amely a későbbiekben
kézikönyvként használható.

10.) A pályázati támogatás formája:#A „Tárgyalástechnikai tréning” c.

         2 egész napos, intenzív

         tréningprogram díja: 120.000.-
Ft/fő + Áfa

Összesen: 120.000.-
Ft/fő + ÁfaPályázati kedvezmény: -48.000.- Ft/főA pályázat nyertesei által fizetendő összeg: 72.000.- Ft/fő + ÁfaSaját erő: 60 %, pályázati kedvezmény: 40 %.11.) A résztvevők a program elvégzéséről oklevelet kapnak.       Megnevezése: „Tárgyalástechnikai tréning”

       A program időtartama: 16 óra12.) A pályázatok értékelése:        Folyamatosan, a beérkezés sorrendjében.13.) Pályázati űrlap (Cég + jelölt személy(ek))A pályázó cég adatai:Cég neve:

Székhelye:

A kapcsolattartó személy adatai (név, beosztás, telefonszám, e-mail
cím):

Kód: TÁTEA cég által a képzésre jelölt személy(ek)*:Név:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Jelenlegi beosztása:

Legmagasabb iskolai végzettsége:

A pályázatra jelölés indoka néhány mondatban:

* Több pályázó esetén kérjük a pályázati űrlapot
sokszorosítani.

14.) Nyilatkozat:14.1.) A nyertes pályázók képzésen való részvételét biztosítjuk.14.2.) A pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik cégünk
ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás.14.3.) A nyertes pályázók vállalják, hogy a képzés után kb. 6
hónappal az Európai Üzleti Iskola felmérést végezzen arról, hogy az
elsajátított ismeretanyag mennyiben, hogyan és milyen módon segítette
munkájukat.14.4.) A pályázatban foglalt adatok hitelesek.

Dátum: 2015. _________ hó ___ nap

__________________________


            cégszerű aláírásÜdvözlettel:

>> Vaszari András
>> tanfolyamvezető
>> tanfolyamvezető

>> Európai Üzleti Iskola
>> 1539 Budapest, Pf.: 625.
>> Tel: 06(1)33-60-834
>> Fax: 06(1)33-60-835
>> E-mail:
[mailbox://C:/Documents%20and%20Settings/munka1/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/a0ezr9cl.default/Mail/Local%20Folders/Outlook%20Express%20import.sbd/Elk%FCld%F6tt%20elemek?number=191124488]office_at_europaiuzletiiskola.hu
[mailto:office_at_europaiuzletiiskola.hu]
>>
[mailbox://C:/Documents%20and%20Settings/munka1/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/a0ezr9cl.default/Mail/Local%20Folders/Outlook%20Express%20import.sbd/Elk%FCld%F6tt%20elemek?number=191124488]www.europaiuzletiiskola.hu
[http://www.europaiuzletiiskola.hu]
>> FMK nyilvántartási szám: 01 - 0794 - 05
 Leiratkozás
[http://http://pwm0.com/mail/unsubscribe.php?M=33231165&C=4adff312c73ea0d38a45364b97b41f1a&L=123&N=244/]
Received on Tue Aug 25 2015 - 14:29:21 CEST

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Tue Aug 25 2015 - 18:40:03 CEST