--- VEZETŐKÉPZÉS // Fiatal Vezetők Képzési Programja // PÁLYÁZATI FELHÍVÁS // "1991-2016: 25 év – 25 % kedvezmény”

From: Europai Üzleti Iskola <office_at_europaiuzletiiskola.hu>
Date: Thu, 19 Nov 2015 07:36:05 +0000

Kedves C&eacute;gvezető!

Engedje meg, hogy megh&iacute;vjam fiatal vezető,
 frissen kinevezett vezető,
 illetve vezetői ut&aacute;np&oacute;tl&aacute;sk&eacute;nt sz&oacute;ba
j&ouml;vő munkat&aacute;rsait
 fiatal vezetőknek sz&oacute;l&oacute; k&eacute;pz&eacute;si programunkra,

 amelyet ez&uacute;ttal p&aacute;ly&aacute;zat form&aacute;ban
hirdet&uuml;nk meg.

A k&eacute;pz&eacute;si program teljes c&iacute;me:"Vezetők&eacute;pz&eacute;s: Fiatal vezetők, a vezetői
ut&aacute;np&oacute;tl&aacute;s,

illetve a frissen kinevezett vezetők

kompetencia-fejleszt&eacute;se

a versenyk&eacute;pess&eacute;g jav&iacute;t&aacute;s&aacute;ra,

a c&eacute;gszempontb&oacute;l kritikus, strat&eacute;giai
k&eacute;pess&eacute;gek fejleszt&eacute;s&eacute;vel"&Ocirc;Imm&aacute;r 5 &eacute;ve ind&iacute;tjuk fiatal vezetőknek
sz&oacute;l&oacute; k&eacute;pz&eacute;si programunkat,
 amit eddig t&ouml;bb mint n&eacute;gysz&aacute;zan v&eacute;geztek el.Az Eur&oacute;pai &Uuml;zleti Iskola a c&eacute;gek &uuml;zleti
iskol&aacute;ja.
 Az Eur&oacute;pai Vezetők&eacute;pző Akad&eacute;mi&aacute;val
k&ouml;z&ouml;sen
 elsősorban a fiatal vezetők k&eacute;pz&eacute;s&eacute;re
specializ&aacute;l&oacute;dtunk.Az elm&uacute;lt &ouml;t &eacute;vben a c&eacute;gek &eacute;s
k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző szervezetek k&ouml;z&uuml;l legt&ouml;bben ezt a
k&eacute;pz&eacute;si programunkat v&aacute;lasztott&aacute;k.Ez&eacute;rt a programot 2016-ra &bdquo;Az &Eacute;v K&eacute;pz&eacute;si
Programja&rdquo; -k&eacute;nt

&bdquo;1991-2016: 25 &Eacute;v &ndash; 25 % Kedvezm&eacute;ny&rdquo; -nyel
aj&aacute;nljuk az &Ouml;n&ouml;k figyelm&eacute;be,

ezzel j&aacute;rulva hozz&aacute; a gazdas&aacute;gi &eacute;s az
&uuml;zleti &eacute;let kih&iacute;v&aacute;sainak t&ouml;rt&eacute;nő
megfelel&eacute;shez,
 &eacute;s a gazdas&aacute;gi &eacute;s az &uuml;zleti &eacute;let
pozit&iacute;v ir&aacute;ny&uacute; v&aacute;ltoz&aacute;saihoz.&Iacute;gy minden c&eacute;g &eacute;s szervezet sz&aacute;m&aacute;ra
megfizethetőv&eacute; v&aacute;lt egy kiforrott,
 fiatal vezetőknek sz&oacute;l&oacute; k&eacute;pz&eacute;si program.Mit tartalmaz a fiatal vezetőknek sz&oacute;l&oacute;
k&eacute;pz&eacute;si program?A program horizont&aacute;lis &eacute;s vertik&aacute;lis s&iacute;kon
bőv&iacute;ti &eacute;s rendszerezi
 a r&eacute;sztvevők eddigi tud&aacute;sanyag&aacute;t &eacute;s
megszerzett tapasztalatait.Horizont&aacute;lis s&iacute;kon a vezetői l&aacute;t&oacute;k&ouml;r
sz&eacute;les&iacute;t&eacute;se t&ouml;rt&eacute;nik
 (pl. mitől sikeres egy v&aacute;llalat, mitől műk&ouml;dik sikeresen
egy v&aacute;llalat,
 mi a korszellem &eacute;s az hogyan hat vissza a v&aacute;llalati
gondolkod&aacute;sra &eacute;s a v&aacute;llalat lehetős&eacute;geire,
 vezetői gondolkod&aacute;sfejleszt&eacute;s, stb.).Vertik&aacute;lis s&iacute;kon vezetői
k&eacute;szs&eacute;gfejleszt&eacute;s folyik (vezetői- &eacute;s
vezet&eacute;si technik&aacute;k,
 munkat&aacute;rsak motiv&aacute;l&aacute;sa, a v&aacute;ltoz&aacute;sok
fogad&aacute;s&aacute;nak &eacute;s kezel&eacute;s&eacute;nek
lehetős&eacute;gei,
 c&eacute;g- &eacute;s &ouml;nmenedzsel&eacute;s, &ouml;nszervez&eacute;s
&eacute;s időgazd&aacute;lkod&aacute;s,
 prezent&aacute;ci&oacute;s k&eacute;szs&eacute;g &eacute;s
kommunik&aacute;ci&oacute;s k&eacute;szs&eacute;gek fejleszt&eacute;se,
stb.)A program ereje a rendszerben (&eacute;s a rendszerezetts&eacute;gben)
van.-----------------------------------------------------------------------------

A program r&eacute;szletes ismertetője:A program n&eacute;gy r&eacute;szre oszthat&oacute;:

- (1) tr&eacute;ningek (k&eacute;szs&eacute;gfejleszt&eacute;s)

- (2) előad&aacute;sok (&uacute;j ismeretek, &uacute;j
l&aacute;t&aacute;sm&oacute;d, gondolkod&aacute;s- &eacute;s
szeml&eacute;letfejleszt&eacute;s)

- (3) elm&eacute;leti tananyag (vizsgat&aacute;rgyak)

- (4) a z&aacute;r&oacute; dolgozat, amelynek t&eacute;m&aacute;ja,
rendszerszeml&eacute;letben foglalja &ouml;ssze a tanultakat
(tr&eacute;ningek, előad&aacute;sok, elm&eacute;leti tananyag) a
hallgat&oacute;t deleg&aacute;l&oacute; c&eacute;g
szempontj&aacute;b&oacute;l.R&eacute;szletesen:(1) Tr&eacute;ningek:

- &bdquo;Vezetői &eacute;s vezet&eacute;si technik&aacute;k&rdquo; (2
eg&eacute;sz napos tr&eacute;ning)

- &bdquo;Munkat&aacute;rsak motiv&aacute;l&aacute;sa&rdquo; (2 eg&eacute;sz
napos tr&eacute;ning)

- &bdquo;V&aacute;ltoz&aacute;sok menedzsel&eacute;se&rdquo; (1
eg&eacute;sz napos tr&eacute;ning)

- &bdquo;&Ouml;nszervez&eacute;s &eacute;s
időgazd&aacute;lkod&aacute;s&rdquo; (1 eg&eacute;sz napos tr&eacute;ning)

- &bdquo;&Eacute;rt&eacute;kes&iacute;t&eacute;si &eacute;s piac
ismeretek&rdquo; (1 eg&eacute;sz napos tr&eacute;ning)

- &bdquo;C&eacute;g- &eacute;s &ouml;nmenedzsel&eacute;s&rdquo; (1
eg&eacute;sz napos tr&eacute;ning)

+

- Kommunik&aacute;ci&oacute;s k&eacute;szs&eacute;gfejleszt&eacute;s:
&bdquo;Prezent&aacute;ci&oacute;s technika &eacute;s előad&oacute;i
k&eacute;szs&eacute;gfejleszt&eacute;s&rdquo; (2 eg&eacute;sz napos
tr&eacute;ning)(2) Előad&aacute;sok:

- &bdquo;A v&aacute;llalati /c&eacute;g/ műk&ouml;d&eacute;s
sikert&eacute;nyezői&rdquo;

- &bdquo;A szem&eacute;lyes, vezetői sikert&eacute;nyezők&rdquo;

- &bdquo;A korszellem, amiben dolgozunk, műk&ouml;d&uuml;nk &eacute;s
&eacute;l&uuml;nk&rdquo;

- &bdquo;C&eacute;g&uuml;nk, term&eacute;keink,
szolg&aacute;ltat&aacute;saink &eacute;s szem&eacute;lyes
h&iacute;rnev&uuml;nk menedzsel&eacute;se&rdquo;(3) Elm&eacute;leti tananyag (vizsgat&aacute;rgyak):

&bull; Feladatmenedzsment

&bull; A munkat&aacute;rsak motiv&aacute;l&aacute;sa &eacute;s
teljes&iacute;tm&eacute;ny&eacute;rt&eacute;kel&eacute;se

&bull; Szem&eacute;lyk&ouml;zi kommunik&aacute;ci&oacute; &eacute;s
prezent&aacute;ci&oacute;s technika

&bull; Projektszervez&eacute;s &eacute;s időgazd&aacute;lkod&aacute;s

&bull; Csapat&eacute;p&iacute;t&eacute;s

&bull; Vezetői strat&eacute;gia alkot&aacute;s(4) Z&aacute;r&oacute; dolgozat:

Elk&eacute;sz&iacute;t&eacute;se a tanultak alapj&aacute;n
t&ouml;rt&eacute;nik, minden r&eacute;sztvevő sz&aacute;m&aacute;ra azonos
t&eacute;m&aacute;ban &eacute;s azonos c&iacute;mmel: "C&eacute;gem
jelenlegi &eacute;s j&ouml;vőbeni műk&ouml;d&eacute;s&eacute;nek
sikert&eacute;nyezői: a c&eacute;gemben rejlő lehetős&eacute;gek".-----------------------------------------------------------------------------&Ouml;sszefoglalva:A program időtartama:

- Norm&aacute;l &uuml;temben: 96 &oacute;ra, 12 k&eacute;pz&eacute;si nap,
2016. febru&aacute;r 1. &eacute;s 2016. j&uacute;nius 10. k&ouml;z&ouml;tt
munkanapokon.

- Intenz&iacute;v &uuml;temben: 96 &oacute;ra, 12 k&eacute;pz&eacute;si
nap, 2016. febru&aacute;r 1. &eacute;s 2016. &aacute;prilis 29.
k&ouml;z&ouml;tt munkanapokon.A r&eacute;sztvevők k&ouml;re: Fiatal vezetők, frissen kinevezett
vezetők, vezetői ut&aacute;np&oacute;tl&aacute;s, illetve gyakorl&oacute;
vezetők, akik rendszerszeml&eacute;letben szeretn&eacute;k
felfriss&iacute;teni vagy bőv&iacute;teni vezetői ismereteiket &eacute;s
tud&aacute;sukat.Jelentkez&eacute;si hat&aacute;ridő: 2015. december 15. (kedd)Az eredeti p&aacute;ly&aacute;zati ki&iacute;r&aacute;s megtekinthető itt:
http://europaiuzletiiskola.hu/palyazat/fiatal-vezetok-kepzese.php#menu-item
[http://europaiuzletiiskola.hu/palyazat/fiatal-vezetok-kepzese.php#menu-item]Jelentkezni lehet:


 V&aacute;lasz e-mail-ben, a mell&eacute;kelt p&aacute;ly&aacute;zati
ki&iacute;r&aacute;s 14. pontj&aacute;nak kit&ouml;lt&eacute;s ut&aacute;ni
visszak&uuml;ld&eacute;s&eacute;vel (ez a legegyszerűbb).Online:
http://europaiuzletiiskola.hu/palyazat/fiatal-vezetok-kepzese.php#jelentkezes
[http://europaiuzletiiskola.hu/palyazat/fiatal-vezetok-kepzese.php#jelentkezes]Elektronikusan: az office_at_europaiuzletiiskola.hu
[mailto:office_at_europaiuzletiiskola.hu] e-mail c&iacute;mre, a
jelentkez&eacute;si felh&iacute;v&aacute;s 14. pontja szerinti
jelentkez&eacute;si lap beszkennelt visszak&uuml;ld&eacute;s&eacute;vel.Faxon: a 06(1)3360-835-&ouml;s fax sz&aacute;mra a jelentkez&eacute;si
felh&iacute;v&aacute;s 14. pontja szerinti jelentkez&eacute;si lap
bek&uuml;ld&eacute;s&eacute;vel.Lev&eacute;lben: Eur&oacute;pai &Uuml;zleti Iskola 1539 Budapest, Pf.: 625.
c&iacute;men, a jelentkez&eacute;si felh&iacute;v&aacute;s 14. pontja
szerinti jelentkez&eacute;si lap bek&uuml;ld&eacute;s&eacute;vel.-----------------------------------------------------------------------------

A programot - előbbieken t&uacute;l &ndash; a r&eacute;szletes
p&aacute;ly&aacute;zati ki&iacute;r&aacute;ssal is aj&aacute;nljuk.A p&aacute;ly&aacute;zati ki&iacute;r&aacute;st &eacute;s a
p&aacute;ly&aacute;zati jelentkez&eacute;si lapot mell&eacute;kelj&uuml;k,

 a r&eacute;szv&eacute;teli d&iacute;jb&oacute;l 2015. december 15-ig
t&ouml;rt&eacute;nő jelentkez&eacute;s eset&eacute;n
 kedvezm&eacute;nyt biztos&iacute;tunk.Inform&aacute;ci&oacute;s telefonsz&aacute;m: 06(1)488-0247

&Ouml;r&uuml;ln&eacute;nk - &eacute;s megtiszteltet&eacute;snek
venn&eacute;nk -, ha az &Ouml;n&ouml;k fiatal vezető,
 frissen kinevezett vezető, illetve vezetői
ut&aacute;np&oacute;tl&aacute;sk&eacute;nt sz&oacute;ba j&ouml;vő
munkat&aacute;rsait
 a 2016. febru&aacute;r 1-&eacute;n indul&oacute;, fiatal vezetőknek
sz&oacute;l&oacute; k&eacute;pz&eacute;si programunk r&eacute;sztvevői
k&ouml;z&ouml;tt k&ouml;sz&ouml;nthetn&eacute;nk.A k&eacute;pz&eacute;si programra tisztelettel &eacute;s szeretettel
v&aacute;rjuk &Ouml;n&ouml;ket.&Uuml;dv&ouml;zlettel:

Vaszari Andr&aacute;s

tanfolyamvezető

Eur&oacute;pai Vezetők&eacute;pző Akad&eacute;mia

Eur&oacute;pai &Uuml;zleti Iskola

Tel.: 06(1)3360-834

Fax: 06(1)3360-835

E-mail: office_at_europaiuzletiiskola.hu
[mailto:office_at_europaiuzletiiskola.hu]

Mell&eacute;klet:

Jelentkez&eacute;si felh&iacute;v&aacute;s (P&Aacute;LY&Aacute;ZATI
FELH&Iacute;V&Aacute;S, &bdquo;1991-2016: 25 &Eacute;v &ndash; 25 %
Kedvezm&eacute;ny&rdquo; -nyel)&bdquo;Az &Eacute;v K&eacute;pz&eacute;si Programja&rdquo;P&aacute;ly&aacute;zati Felh&iacute;v&aacute;s - Jelentkez&eacute;si Lap1.) A program c&iacute;me:V e z e t ő k &eacute; p z &eacute; s

"Vezetők&eacute;pz&eacute;s: Fiatal vezetők, a vezetői
ut&aacute;np&oacute;tl&aacute;s,

illetve a frissen kinevezett vezetők

kompetencia-fejleszt&eacute;se

a versenyk&eacute;pess&eacute;g jav&iacute;t&aacute;s&aacute;ra,

a c&eacute;gszempontb&oacute;l kritikus, strat&eacute;giai
k&eacute;pess&eacute;gek fejleszt&eacute;s&eacute;vel"&Ocirc;

(komplex k&eacute;pz&eacute;si program)

2.) A program szervezői &eacute;s jogtulajdonosai:Eur&oacute;pai Vezetők&eacute;pző Akad&eacute;mia

&eacute;s

Eur&oacute;pai &Uuml;zleti Iskola

1539 Budapest, Pf.: 625.

Tel: 06(1)33-60-834

Fax: 06(1)33-60-835

E-mail: office_at_europaiuzletiiskola.hu
[mailto:office_at_europaiuzletiiskola.hu]

www.europaiuzletiiskola.hu [http://www.europaiuzletiiskola.hu]

FMK nyilv&aacute;ntart&aacute;si sz&aacute;m: 01 - 0794 - 05

3.) A k&eacute;pz&eacute;si program c&eacute;lja:A k&eacute;pz&eacute;si programmal az a c&eacute;lunk, hogy a 80 fő
(fiatal, frissen kinevezett, illetve leendő vezető) sz&aacute;m&aacute;ra
magas sz&iacute;nvonal&uacute;, komplex vezetői
k&eacute;szs&eacute;gfejleszt&eacute;st biztos&iacute;tsunk.A tanfolyam elv&eacute;gz&eacute;se ut&aacute;n a r&eacute;sztvevők sokkal
hat&eacute;konyabban, eredm&eacute;nyesebben &eacute;s innovat&iacute;v
m&oacute;don lesznek k&eacute;pesek munk&aacute;jukat v&eacute;gezni. A
programon t&ouml;rt&eacute;nő r&eacute;szv&eacute;tellel a
hallgat&oacute;k valamennyi - a vezetői &eacute;s a c&eacute;gsiker
szempontj&aacute;b&oacute;l -, relev&aacute;ns kompetenci&aacute;ja
fejlődik.4.) A p&aacute;ly&aacute;zati jelentkez&eacute;s
bek&uuml;ld&eacute;s&eacute;nek hat&aacute;rideje:2015. december 15. (kedd)

5.) A jelentkez&eacute;s bek&uuml;ld&eacute;s&eacute;nek lehets&eacute;ges
m&oacute;djai:Legegyszerűbben online:

http://europaiuzletiiskola.hu/palyazat/fiatal-vezetok-kepzese.php#jelentkezes
[http://europaiuzletiiskola.hu/palyazat/fiatal-vezetok-kepzese.php#jelentkezes]Tov&aacute;bb&aacute;:Elektronikusan, v&aacute;lasz e-mailben: az office_at_europaiuzletiiskola.hu
[mailto:office_at_europaiuzletiiskola.hu] e-mail c&iacute;mre, a
jelentkez&eacute;si felh&iacute;v&aacute;s 14. pontja szerinti
jelentkez&eacute;si lap visszak&uuml;ld&eacute;s&eacute;vel.

Faxon: a 06(1)3360-835-&ouml;s fax sz&aacute;mra a jelentkez&eacute;si
felh&iacute;v&aacute;s 14. pontja szerinti jelentkez&eacute;si lap
bek&uuml;ld&eacute;s&eacute;vel.

Lev&eacute;lben: Eur&oacute;pai &Uuml;zleti Iskola 1539 Budapest, Pf.: 625.
c&iacute;men, a jelentkez&eacute;si felh&iacute;v&aacute;s 14. pontja
szerinti jelentkez&eacute;si lap bek&uuml;ld&eacute;s&eacute;vel.

6.) R&eacute;szv&eacute;teli korhat&aacute;r:38 &eacute;v (A korhat&aacute;r al&oacute;l indokolt esetben
felment&eacute;s adhat&oacute;. P&eacute;ld&aacute;ul a frissen kinevezett
vezetők eset&eacute;ben korhat&aacute;r f&uuml;ggetlen a
r&eacute;szv&eacute;tel lehetős&eacute;ge, illetve csoportos
jelentkez&eacute;s vagy c&eacute;ghez kihelyezett k&eacute;pz&eacute;s
eset&eacute;n, amikor l&eacute;nyeges, hogy a szervezet vezetői
egys&eacute;ges vezetői ismeretekkel rendelkezzenek. Tov&aacute;bbi egyedi
esetek előzetes megbesz&eacute;l&eacute;s t&aacute;rgy&aacute;t
k&eacute;pezik.)

7.) A program tartalma r&ouml;viden:A program n&eacute;gy r&eacute;szre oszthat&oacute;:- (1) tr&eacute;ningek (k&eacute;szs&eacute;gfejleszt&eacute;s)

- (2) előad&aacute;sok (&uacute;j ismeretek, &uacute;j
l&aacute;t&aacute;sm&oacute;d, gondolkod&aacute;s- &eacute;s
szeml&eacute;letfejleszt&eacute;s)

- (3) elm&eacute;leti tananyag (vizsgat&aacute;rgyak)

- (4) a z&aacute;r&oacute; dolgozat, amelynek t&eacute;m&aacute;ja,
rendszerszeml&eacute;letben foglalja &ouml;ssze a tanultakat
(tr&eacute;ningek, előad&aacute;sok, elm&eacute;leti tananyag) a
hallgat&oacute;t deleg&aacute;l&oacute; c&eacute;g
szempontj&aacute;b&oacute;l.

8.) A program r&eacute;szletesen:(1) Tr&eacute;ningek (k&eacute;szs&eacute;gfejleszt&eacute;s):

- &bdquo;Vezetői &eacute;s vezet&eacute;si technik&aacute;k&rdquo; (2
eg&eacute;sz napos tr&eacute;ning)

- &bdquo;Munkat&aacute;rsak motiv&aacute;l&aacute;sa&rdquo; (2 eg&eacute;sz
napos tr&eacute;ning)

- &bdquo;V&aacute;ltoz&aacute;sok menedzsel&eacute;se&rdquo; (1
eg&eacute;sz napos tr&eacute;ning)

- &bdquo;&Ouml;nszervez&eacute;s &eacute;s
időgazd&aacute;lkod&aacute;s&rdquo; (1 eg&eacute;sz napos tr&eacute;ning)

- &bdquo;&Eacute;rt&eacute;kes&iacute;t&eacute;si &eacute;s piac
ismeretek&rdquo; (1 eg&eacute;sz napos tr&eacute;ning)

- &bdquo;C&eacute;g- &eacute;s &ouml;nmenedzsel&eacute;s&rdquo; (1
eg&eacute;sz napos tr&eacute;ning)

+

- Kommunik&aacute;ci&oacute;s k&eacute;szs&eacute;gfejleszt&eacute;s:
&bdquo;Prezent&aacute;ci&oacute;s technika &eacute;s előad&oacute;i
k&eacute;szs&eacute;gfejleszt&eacute;s&rdquo; (2 eg&eacute;sz napos
tr&eacute;ning)(2) Előad&aacute;sok (&uacute;j ismeretek, &uacute;j
l&aacute;t&aacute;sm&oacute;d, gondolkod&aacute;s- &eacute;s
szeml&eacute;letfejleszt&eacute;s):- &bdquo;A v&aacute;llalati /c&eacute;g/ műk&ouml;d&eacute;s
sikert&eacute;nyezői&rdquo;

- &bdquo;A szem&eacute;lyes, vezetői sikert&eacute;nyezők&rdquo;

- &bdquo;A korszellem, amiben dolgozunk, műk&ouml;d&uuml;nk &eacute;s
&eacute;l&uuml;nk&rdquo;

- &bdquo;C&eacute;g&uuml;nk, term&eacute;keink,
szolg&aacute;ltat&aacute;saink &eacute;s szem&eacute;lyes
h&iacute;rnev&uuml;nk menedzsel&eacute;se&rdquo;(3) Elm&eacute;leti tananyag (vizsgat&aacute;rgyak):&bull; Feladatmenedzsment

&bull; A munkat&aacute;rsak motiv&aacute;l&aacute;sa &eacute;s
teljes&iacute;tm&eacute;ny&eacute;rt&eacute;kel&eacute;se

&bull; Szem&eacute;lyk&ouml;zi kommunik&aacute;ci&oacute; &eacute;s
prezent&aacute;ci&oacute;s technika

&bull; Projektszervez&eacute;s &eacute;s időgazd&aacute;lkod&aacute;s

&bull; Csapat&eacute;p&iacute;t&eacute;s

&bull; Vezetői strat&eacute;gia alkot&aacute;s(4) Z&aacute;r&oacute; dolgozat:Elk&eacute;sz&iacute;t&eacute;se a tanultak alapj&aacute;n
t&ouml;rt&eacute;nik, minden r&eacute;sztvevő sz&aacute;m&aacute;ra azonos
t&eacute;m&aacute;ban &eacute;s azonos c&iacute;mmel: "C&eacute;gem
jelenlegi &eacute;s j&ouml;vőbeni műk&ouml;d&eacute;s&eacute;nek
sikert&eacute;nyezői: a c&eacute;gemben rejlő lehetős&eacute;gek".(5) Vizsga + z&aacute;r&oacute; dolgozat v&eacute;d&eacute;s

9.) A r&eacute;sztvevők a program elv&eacute;gz&eacute;s&eacute;ről
oklevelet kapnak.       Megnevez&eacute;se: Vezetők&eacute;pz&eacute;s &ndash;
&bdquo;Fiatal vezetők k&eacute;pz&eacute;si programja&rdquo;

       A k&eacute;pz&eacute;si program &oacute;rasz&aacute;ma: 96
&oacute;ra

10.) A k&eacute;pz&eacute;si program időtartama (v&aacute;laszt&aacute;s
szerint):Norm&aacute;l &uuml;temben: 96 &oacute;ra, 2016. febru&aacute;r 1. &ndash;
2016. j&uacute;nius 10. k&ouml;z&ouml;tt

vagy

Intenz&iacute;v &uuml;temben: 96 &oacute;ra, 2016. febru&aacute;r 1.
&ndash; 2015. &aacute;prilis 29. k&ouml;z&ouml;ttBecsatlakoz&aacute;s aktu&aacute;lisan fut&oacute; k&eacute;pz&eacute;si
programba:

96 &oacute;ra, időpontok megbesz&eacute;l&eacute;s szerint (Jelentkezni
lehet: b&aacute;rmikor.)C&eacute;ghez / szervezethez kihelyezett form&aacute;ban:
    96 &oacute;ra, időpontok megbesz&eacute;l&eacute;s szerint.

11.) A program lebonyol&iacute;t&aacute;sa:Norm&aacute;l &uuml;temben: A programban t&ouml;rt&eacute;nő
r&eacute;szv&eacute;tel &aacute;tlagosan 3 hetente egyszer 1 vagy 2 napos
elfoglalts&aacute;g.Intenz&iacute;v form&aacute;ban: A programban t&ouml;rt&eacute;nő
r&eacute;szv&eacute;tel &aacute;tlagosan 2 hetente egyszer 1, 2 vagy 3
napos elfoglalts&aacute;g.Soron k&iacute;v&uuml;li becsatlakoz&aacute;s aktu&aacute;lisan fut&oacute;
k&eacute;pz&eacute;si programba: Egy speci&aacute;lis
elők&eacute;sz&iacute;tő &eacute;s felk&eacute;sz&iacute;tő nap
ut&aacute;n

csatlakozhat csoporthoz a r&eacute;sztvevő.C&eacute;ghez / szervezethez kihelyezett form&aacute;ban: Legal&aacute;bb 8
fő p&aacute;ly&aacute;ztat&aacute;sa eset&eacute;n a programot a
c&eacute;g/szervezet &aacute;ltal meghat&aacute;rozott helysz&iacute;nen
&eacute;s időpontokban tartjuk meg.


 A k&eacute;pz&eacute;st mindig munkanapokon tartjuk.

11.) A k&eacute;p&eacute;si program helysz&iacute;ne:    — Budapest12.) A kedvezm&eacute;nyes r&eacute;szv&eacute;tel form&aacute;ja:#A "Vezetők&eacute;pz&eacute;s" c. tanfolyam d&iacute;ja:
150.000.- Ft/fő + &Aacute;fa

#A "Vezetői &eacute;s vezet&eacute;si technik&aacute;k" c.

        2 eg&eacute;sz napos, intenz&iacute;v tr&eacute;ning d&iacute;ja:
    120.000.- Ft/fő + &Aacute;fa

#A "Munkat&aacute;rsak motiv&aacute;l&aacute;sa" c.

        2 eg&eacute;sz napos, intenz&iacute;v tr&eacute;ning d&iacute;ja:
    120.000.- Ft/fő + &Aacute;fa

#Az "&Eacute;rt&eacute;kes&iacute;t&eacute;si &eacute;s piac ismeretek" c.


        1 eg&eacute;sz napos, intenz&iacute;v tr&eacute;ning d&iacute;ja:
    70.000.- Ft/fő + &Aacute;fa

#Az "Időgazd&aacute;lkod&aacute;s &eacute;s &ouml;nszervez&eacute;s" c.

        1 eg&eacute;sz napos, intenz&iacute;v tr&eacute;ning d&iacute;ja:
    70.000.- Ft/fő + &Aacute;fa

#A "Professzion&aacute;lis &uuml;gyf&eacute;lkapcsolatok:

        c&eacute;g- &eacute;s &ouml;nmenedzsel&eacute;s" c.

        1 eg&eacute;sz napos, intenz&iacute;v tr&eacute;ning d&iacute;ja:
    70.000.- Ft/fő + &Aacute;fa

#A "V&aacute;ltoz&aacute;smenedzsment:

        a v&aacute;ltoz&aacute;sok fogad&aacute;sa, kezel&eacute;se
&eacute;s menedzsel&eacute;se" c.

        1 eg&eacute;sz napos, intenz&iacute;v tr&eacute;ning d&iacute;ja:
    70.000.-Ft/fő +&Aacute;fa#A "Prezent&aacute;ci&oacute;s technika &eacute;s előad&oacute;i
k&eacute;szs&eacute;gfejlesztő

        tr&eacute;ning" c. 2 eg&eacute;sz napos, intenz&iacute;v
tr&eacute;ning d&iacute;ja,

        amelynek sor&aacute;n a r&eacute;sztvevők gyakorlatair&oacute;l

        videofelv&eacute;tel k&eacute;sz&uuml;l:
160.000.- Ft/fő + &Aacute;fa       &Ouml;sszesen: 830.000.-
Ft/fő + &Aacute;fa

P&aacute;ly&aacute;zati kedvezm&eacute;ny 80 fő sz&aacute;m&aacute;ra:
       -440.000.- Ft/főKedvezm&eacute;nyes r&eacute;szv&eacute;teli d&iacute;j:
      390.000.- Ft/fő&bdquo;1991-2016: 25 &eacute;v &ndash; 25 % kedvezm&eacute;ny&rdquo;

2015. december 15-ig t&ouml;rt&eacute;nő

jelentkez&eacute;s eset&eacute;n: tov&aacute;bbi
   -97.500.- Ft/főKedvezm&eacute;nyek &ouml;sszesen:
-537.500.- Ft/főA p&aacute;ly&aacute;zat nyertesei &aacute;ltal fizetendő &ouml;sszeg

2015. december 15-ig t&ouml;rt&eacute;nő jelentkez&eacute;s eset&eacute;n:
         292.500.- Ft/fő + &Aacute;fa(Saj&aacute;t erő: 35 %, p&aacute;ly&aacute;zati kedvezm&eacute;nyek: 65
%.)13.) A p&aacute;ly&aacute;zatok &eacute;rt&eacute;kel&eacute;se:        Folyamatosan, a be&eacute;rkez&eacute;s sorrendj&eacute;ben.14.) Jelentkez&eacute;si űrlap (C&eacute;g + k&eacute;pz&eacute;sre
jel&ouml;lt szem&eacute;ly(ek))A c&eacute;g adatai:

C&eacute;g neve:

Sz&eacute;khelye:

Ad&oacute;sz&aacute;ma:

A kapcsolattart&oacute; szem&eacute;ly adatai (n&eacute;v, beoszt&aacute;s,
telefonsz&aacute;m, e-mail c&iacute;m):

 FV-24.0A c&eacute;g &aacute;ltal a k&eacute;pz&eacute;sre jel&ouml;lt
szem&eacute;ly(ek)* adatai:

(* T&ouml;bb jelentkező eset&eacute;n k&eacute;rj&uuml;k a
jelentkez&eacute;si űrlapot sokszoros&iacute;tani.)

A R&eacute;sztvevő neve:

Jelenlegi beoszt&aacute;sa:

Legmagasabb iskolai v&eacute;gzetts&eacute;ge:

E-mail c&iacute;me:

Telefonsz&aacute;ma:

V&aacute;lasztott halad&aacute;si &uuml;tem:

N-Norm&aacute;l &uuml;tem

I-intenz&iacute;v forma

A p&aacute;ly&aacute;zatra jel&ouml;l&eacute;s indoka n&eacute;h&aacute;ny
mondatban:

* T&ouml;bb jelentkező eset&eacute;n k&eacute;rj&uuml;k a
jelentkez&eacute;si lapot sokszoros&iacute;tani.

15.) Nyilatkozat a deleg&aacute;l&oacute; szervezet
r&eacute;sz&eacute;ről:15.1) A nyertes p&aacute;ly&aacute;z&oacute; munkat&aacute;rsak
k&eacute;pz&eacute;sen val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;t
biztos&iacute;tjuk.

15.2) A p&aacute;ly&aacute;zat beny&uacute;jt&aacute;s&aacute;nak
időpontj&aacute;ban nem folyik c&eacute;g&uuml;nk ellen csőd-,
felsz&aacute;mol&aacute;si vagy v&eacute;gelsz&aacute;mol&aacute;si
elj&aacute;r&aacute;s.

15.3) A nyertes p&aacute;ly&aacute;z&oacute;k v&aacute;llalj&aacute;k, hogy
a k&eacute;pz&eacute;s ut&aacute;n kb. 6 h&oacute;nappal az Eur&oacute;pai
&Uuml;zleti Iskola felm&eacute;r&eacute;st v&eacute;gezzen arr&oacute;l,
hogy az elsaj&aacute;t&iacute;tott ismeretanyag mennyiben, hogyan &eacute;s
milyen m&oacute;don seg&iacute;tette munk&aacute;jukat.

15.4) A p&aacute;ly&aacute;zatban foglalt adatok hitelesek.D&aacute;tum: _______ &eacute;v ___________ h&oacute; ___ nap
__________________________


          c&eacute;gszerű al&aacute;&iacute;r&aacute;s

 Tov&aacute;bbi p&aacute;ly&aacute;zati ki&iacute;r&aacute;sok
megtekinthetők itt:

http://europaiuzletiiskola.hu/palyazati-felhivasok.php#menu-item
[http://europaiuzletiiskola.hu/palyazati-felhivasok.php#menu-item]


  Leiratkoz&aacute;s
[http://http://pwm0.com/mail/unsubscribe.php?M=33231165&C=4adff312c73ea0d38a45364b97b41f1a&L=123&N=308/]
Received on Thu Nov 19 2015 - 10:33:00 CET

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Thu Nov 19 2015 - 20:40:03 CET