Egy locsolócső, amely méretének háromszorosára tágul!

From: Csoda locsoló <info_at_news-1etter.com>
Date: Mon, 25 Jul 2016 18:30:31 +0000

 A locsol&aacute;s egy roppant k&eacute;nyelmes form&aacute;j&aacute;t
mutatjuk be &Ouml;nnek! [http://x30.gs-hu.com]
XHose PRO locsol&oacute;cső
Ismerje meg az XHose PRO-t!

Ha unja a hagyom&aacute;nyos kerti locsol&aacute;st, a folyamatosan
megt&ouml;rő &eacute;s neh&eacute;z locsol&oacute;cs&ouml;veket, akkor az
XHose-t pont &Ouml;nnek tal&aacute;lt&aacute;k ki!

Sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa &eacute;s t&aacute;rol&aacute;sa egyszerű,
a 30 m&eacute;teres kivitel s&uacute;lya kb 1 kg, teh&aacute;t nagyon
k&ouml;nnyű!

Az XHose nem okoz &Ouml;nnek bossz&uacute;s&aacute;got a hagyom&aacute;nyos
locsol&oacute;cs&ouml;vekkel szemben! Nem fog belegabalyodni vagy elesni
benne.

M&eacute;ret&eacute;nek h&aacute;romszoros&aacute;ra k&eacute;pes
t&aacute;gulni, majd a locsol&aacute;s v&eacute;gezt&eacute;vel
visszazsugorodni!

A kedvező &aacute;r mellett most megaj&aacute;nd&eacute;kozzuk egy
multifunkci&oacute;s sz&oacute;r&oacute;fejjel is, hogy a munka m&eacute;g
sz&oacute;rakoztat&oacute;bb&aacute; v&aacute;ljon!

V&aacute;s&aacute;rolja meg, &eacute;s k&aacute;pr&aacute;ztassa el a
szomsz&eacute;dait is az XHose Pro-val!

Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;&eacute;rt tekintse meg
web&aacute;ruh&aacute;zunkat!

Norm&aacute;l &aacute;r: 14.990 FtAkci&oacute;s &aacute;r: 7.990
FtMegn&eacute;zem! [http://x30.gs-hu.com] TOV&Aacute;BBI
AKCI&Oacute;K:P&aacute;rakapu
P&aacute;r&aacute;s&iacute;t&oacute;, friss&iacute;tő szett
10 m&eacute;teres kivitelben
10 fokkal kevesebb
hő&eacute;rzet k&aacute;nikul&aacute;ban!Nyom&aacute;scs&ouml;kkentő
Az XHose Pro term&eacute;kek
aj&aacute;nlott kieg&eacute;sz&iacute;tője!

 [http://para.gs-hu.com] [http://nyomcsokk.gs-hu.com]Norm&aacute;l
&aacute;r: 12.990 FtNorm&aacute;l &aacute;r: 4.990 FtAkci&oacute;s
&aacute;r: 5.990 FtAkci&oacute;s &aacute;r: 2.490 Ftmegn&eacute;zem!
[http://para.gs-hu.com]megn&eacute;zem! [http://nyomcsokk.gs-hu.com]


 Magneto Magic Mesh
m&aacute;gneses sz&uacute;nyogh&aacute;l&oacute;
f&uuml;gg&ouml;ny- k&eacute;nyelmes
megold&aacute;s sz&uacute;nyogok
ellen!

Magneto Magic Mesh
screen
Ablakra helyezhető
sz&uacute;nyogh&aacute;l&oacute;
&Ouml;ntapad&oacute;, k&ouml;nnyen
felhelyezhető! [http://fuggony.gs-hu.com]
[http://ablak.gs-hu.com]Norm&aacute;l &aacute;r: 3.990 FtNorm&aacute;l
&aacute;r: 2.490 FtAkci&oacute;s &aacute;r: 2.490 FtAkci&oacute;s
&aacute;r: 990 Ftmegn&eacute;zem!
[http://fuggony.gs-hu.com]Megn&eacute;zem! [http://ablak.gs-hu.com]

T&aacute;j&eacute;koztatjuk, hogy az &Ouml;n e-mail c&iacute;me valamely
oldalunkon regisztr&aacute;ci&oacute;kor, szem&eacute;lyes kapcsolat,
n&eacute;vjegy, &uuml;zleti k&aacute;rtya, MS-VCARD illetve internetes
piackutat&aacute;sb&oacute;l &eacute;s/vagy nyilv&aacute;nosan
megv&aacute;s&aacute;rolhat&oacute;, illetve el&eacute;rhető marketing
adatb&aacute;zisban r&ouml;gz&iacute;tett, vagy az interneten, illetve
elektronikus k&ouml;r&uuml;zenetben elhelyezett, b&aacute;rki
sz&aacute;m&aacute;ra hozz&aacute;f&eacute;rhető, nyilv&aacute;nos
adatb&aacute;zisb&oacute;l sz&aacute;rmaznak. Email-c&iacute;me
kezel&eacute;s&eacute;n&eacute;l teljes m&eacute;rt&eacute;kben betartjuk a
vonatkoz&oacute; Adatv&eacute;delmi T&ouml;rv&eacute;ny
elő&iacute;r&aacute;sait. Ha az &Ouml;n felt&eacute;telez&eacute;se
szerint mindezek ellen&eacute;re ker&uuml;lt volna be adatb&aacute;zisunkba
e-mail c&iacute;me, &uacute;gy eln&eacute;z&eacute;s&eacute;t k&eacute;rve
aj&aacute;nljuk figyelm&eacute;be az al&aacute;bbi leiratkoz&aacute;si
opci&oacute;t! Amennyiben nem szeretne t&ouml;bb levelet kapni,
k&eacute;rj&uuml;k, kattintson a "leiratkoz&aacute;s" hivatkoz&aacute;sra.
Ha nem szeretn&eacute;l t&ouml;bb levelet kapni, akkor a
leiratkoz&aacute;shoz kattints IDE
[http://http://pwm0.com/mail/unsubscribe.php?M=32853019&C=4adff312c73ea0d38a45364b97b41f1a&L=122&N=467/]!
Received on Mon Jul 25 2016 - 22:21:42 CEST

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Tue Jul 26 2016 - 02:50:04 CEST