Add át magad a fantáziavilágnak: Virtuális Valóság szemüveg távirányítóval 8.990 Ft

From: VR szemüveg <info_at_swiss2016.com>
Date: Wed, 06 Sep 2017 14:53:04 +0000

 Unod a sz&uuml;rke h&eacute;tk&ouml;znapokat? Tegy&eacute;l egy
utaz&aacute;st a Virtu&aacute;lis Val&oacute;s&aacute;gba!
[http://egytermekesvr.sh-gs-hu.com]
Virtu&aacute;lis val&oacute;s&aacute;g szem&uuml;veg
t&aacute;vir&aacute;ny&iacute;t&oacute;val
&Uacute;j &eacute;lm&eacute;nyek, izgalmas kalandok v&aacute;rnak a
Virtu&aacute;lis Val&oacute;s&aacute;g szem&uuml;veggel!

Sokoldal&uacute;an haszn&aacute;lhat&oacute;!
Legyen sz&oacute; j&aacute;t&eacute;kokr&oacute;l, vide&oacute;kr&oacute;l,
vagy filmekről- A Virtu&aacute;lis Val&oacute;s&aacute;g szem&uuml;veggel
Te is a t&eacute;r r&eacute;szes&eacute;v&eacute; v&aacute;lsz, &eacute;s
szinte tapinthat&oacute; k&ouml;zels&eacute;gből &eacute;lheted &aacute;t
az esem&eacute;nyeket.

Viselete k&eacute;nyelmes, puha, &aacute;ll&iacute;that&oacute;, &iacute;gy
b&aacute;rki sz&aacute;m&aacute;ra maxim&aacute;lis komfort&eacute;rzetet
ny&uacute;jt.

Pr&oacute;b&aacute;ld ki a Virtu&aacute;lis val&oacute;s&aacute;g
szem&uuml;veget most f&eacute;l&aacute;ron!

Norm&aacute;l &aacute;r: 19.990 FtAkci&oacute;s &aacute;r: 8.990
FtMegn&eacute;zem! [http://egytermekesvr.sh-gs-hu.com] TOV&Aacute;BBI
AKCI&Oacute;K:Safako SmartWatch
007 magyar men&uuml;s
okos&oacute;raSafako SB4010
 okoskark&ouml;tő [http://007.gs-hu.com]
[http://sb4010.gsite-h.com]Norm&aacute;l &aacute;r: 29.990 FtNorm&aacute;l
&aacute;r: 34.990 FtAkci&oacute;s &aacute;r: 9.990 FtAkci&oacute;s
&aacute;r: 15.990 Ftmegn&eacute;zem! [http://007.gs-hu.com]megn&eacute;zem!
 [http://sb4010.gsite-h.com]


 Safako SmartWatch 008
Okos&oacute;ra magyar
men&uuml;velSafako SWP400 okos&oacute;ra [http://008.gs-hu.com]
[http://swp400.gsite-h.com]Norm&aacute;l &aacute;r: 29.990 FtNorm&aacute;l
&aacute;r: 89.990 FtAkci&oacute;s &aacute;r: 14.990 FtAkci&oacute;s
&aacute;r: 49.990 Ftmegn&eacute;zem!
[http://008.gs-hu.com]Megn&eacute;zem! [http://swp400.gsite-h.com]


 


T&aacute;j&eacute;koztatjuk, hogy az &Ouml;n e-mail c&iacute;me valamely
oldalunkon regisztr&aacute;ci&oacute;kor, szem&eacute;lyes kapcsolat,
n&eacute;vjegy, &uuml;zleti k&aacute;rtya, MS-VCARD illetve internetes
piackutat&aacute;sb&oacute;l &eacute;s/vagy nyilv&aacute;nosan
megv&aacute;s&aacute;rolhat&oacute;, illetve el&eacute;rhető marketing
adatb&aacute;zisban r&ouml;gz&iacute;tett, vagy az interneten, illetve
elektronikus k&ouml;r&uuml;zenetben elhelyezett, b&aacute;rki
sz&aacute;m&aacute;ra hozz&aacute;f&eacute;rhető, nyilv&aacute;nos
adatb&aacute;zisb&oacute;l sz&aacute;rmaznak. Email-c&iacute;me
kezel&eacute;s&eacute;n&eacute;l teljes m&eacute;rt&eacute;kben betartjuk a
vonatkoz&oacute; Adatv&eacute;delmi T&ouml;rv&eacute;ny
elő&iacute;r&aacute;sait. Ha az &Ouml;n felt&eacute;telez&eacute;se
szerint mindezek ellen&eacute;re ker&uuml;lt volna be adatb&aacute;zisunkba
e-mail c&iacute;me, &uacute;gy eln&eacute;z&eacute;s&eacute;t k&eacute;rve
aj&aacute;nljuk figyelm&eacute;be az al&aacute;bbi leiratkoz&aacute;si
opci&oacute;t!
Ha nem szeretn&eacute;l t&ouml;bb levelet kapni, akkor a
leiratkoz&aacute;shoz kattints IDE
[http://http://swiss2016.com/mail/unsubscribe.php?M=32853019&C=4adff312c73ea0d38a45364b97b41f1a&L=122&N=679/]!
Received on Wed Sep 06 2017 - 21:02:53 CEST

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Wed Sep 06 2017 - 23:20:07 CEST