Gyilkos gáz, észrevétlenül öl: Szén-monoxid. Védd meg családod!

From: CO Veszély <info_at_swiss2016.com>
Date: Fri, 20 Oct 2017 19:31:03 +0000

 
A sz&eacute;n-monoxid &eacute;g&eacute;skor keletkező alattomos,
m&eacute;rgező g&aacute;z. A hal&aacute;los d&oacute;zis
bel&eacute;gz&eacute;s&eacute;hez el&eacute;g ak&aacute;r 1 perc.
[http://co.gsite-h.com]
Emberi &eacute;rz&eacute;kszervekkel nem &eacute;szlelhető: &Eacute;vente
rengeteg a hal&aacute;leset a CO m&eacute;rgez&eacute;s miatt!
&Uacute;gy gondolja, hogy &Ouml;nnel nem fordulhat elő?
A vesz&eacute;ly sajnos ott is leselkedik r&aacute;nk, ahol a
legkev&eacute;sb&eacute; sem gondoln&aacute;nk, egy &uacute;j &eacute;s
kiv&aacute;l&oacute; minős&eacute;gű kaz&aacute;n sem z&aacute;rja ki a
sz&eacute;n-monoxid m&eacute;rgez&eacute;s vesz&eacute;ly&eacute;t,
&iacute;gy fontos az elővigy&aacute;zatoss&aacute;g &eacute;s a
sz&eacute;n- monoxid riaszt&oacute; mielőbbi felszerel&eacute;se.

Elrettentő statisztikai adatokb&oacute;l tudhatjuk, hogy &eacute;vente
t&ouml;bb sz&aacute;z sz&eacute;n-monoxid sziv&aacute;rg&aacute;sos
esetről sz&aacute;molnak be.

Hogy v&eacute;dekezhet?
Mivel a sz&eacute;n-monoxid sz&iacute;ntelen, szagtalan hal&aacute;los
g&aacute;z, &iacute;gy emberi &eacute;rz&eacute;kszervekkel nem
&eacute;szlelhető. Egy megb&iacute;zhat&oacute; sz&eacute;n- monoxid
riaszt&oacute; lehet az &Ouml;n 6. &eacute;rz&eacute;kszerve, amivel
elker&uuml;lheti a trag&eacute;di&aacute;t.

JB-C888 LCD kijelzős pr&eacute;mium sz&eacute;n-monoxid
&eacute;rz&eacute;kelő &eacute;s CO riaszt&oacute;:
Fogyaszt&oacute;v&eacute;delem &aacute;ltal bevizsg&aacute;lt &eacute;s
MEGFELELTNEK nyilv&aacute;n&iacute;tott CO &eacute;rz&eacute;kelő
&eacute;s riaszt&oacute;.

- Azonnali riaszt&aacute;s
- Megb&iacute;zhat&oacute; 7 &eacute;ves &eacute;lettartam
 - LCD kijelző.
- Teszt &uuml;zemm&oacute;d, Riaszt&aacute;si mem&oacute;ria.
- Hangjelz&eacute;s: 85 dB felett.
- Egyszerű &uuml;zembe helyez&eacute;s.


Ne k&eacute;slekedjen, &oacute;vja meg a saj&aacute;t &eacute;s szerettei
&eacute;let&eacute;t- Pr&eacute;mium CO riaszt&oacute; beveztő
&aacute;ron, a k&eacute;szlet erej&eacute;ig.

Eredeti &aacute;r: 11.990 FtAkci&oacute;s &aacute;r: 9.990
FtMegn&eacute;zem! [http://co.gsite-h.com] TOV&Aacute;BBI
AKCI&Oacute;K:Sz&aacute;mk&oacute;dos
 mozg&aacute;s&eacute;rz&eacute;kelős riaszt&oacute;6 z&oacute;n&aacute;s
vezet&eacute;k n&eacute;lk&uuml;li
riaszt&oacute;rendszer [http://szamkodos.gsite-h.com]
[http://6zonas.gsite-h.com]Norm&aacute;l &aacute;r: 5.990 FtNorm&aacute;l
&aacute;r: 19.990 FtAkci&oacute;s &aacute;r: 2.490 FtAkci&oacute;s
&aacute;r: 9.990 Ftmegn&eacute;zem!
[http://szamkodos.gsite-h.com]megn&eacute;zem!
[http://6zonas.gsite-h.com]


 Safako ST500 GPS aut&oacute;s
nyomk&ouml;vető
 &eacute;s lehallgat&oacute;Wifi-s SD k&aacute;rty&aacute;ra
 r&ouml;gz&iacute;tő pr&eacute;mium
 biztons&aacute;gi kamera [http://st500.gs-sh-hu.com]
[http://wifiskam.gsite-h.com]Norm&aacute;l &aacute;r: 54.990
FtNorm&aacute;l &aacute;r: 29.990 FtAkci&oacute;s &aacute;r: 24.990
FtAkci&oacute;s &aacute;r: 12.990 Ftmegn&eacute;zem!
[http://st500.gs-sh-hu.com]Megn&eacute;zem! [http://wifiskam.gsite-h.com]


T&aacute;j&eacute;koztatjuk, hogy az &Ouml;n e-mail c&iacute;me valamely
oldalunkon regisztr&aacute;ci&oacute;kor, szem&eacute;lyes kapcsolat,
n&eacute;vjegy, &uuml;zleti k&aacute;rtya, MS-VCARD illetve internetes
piackutat&aacute;sb&oacute;l &eacute;s/vagy nyilv&aacute;nosan
megv&aacute;s&aacute;rolhat&oacute;, illetve el&eacute;rhető marketing
adatb&aacute;zisban r&ouml;gz&iacute;tett, vagy az interneten, illetve
elektronikus k&ouml;r&uuml;zenetben elhelyezett, b&aacute;rki
sz&aacute;m&aacute;ra hozz&aacute;f&eacute;rhető, nyilv&aacute;nos
adatb&aacute;zisb&oacute;l sz&aacute;rmaznak. Email-c&iacute;me
kezel&eacute;s&eacute;n&eacute;l teljes m&eacute;rt&eacute;kben betartjuk a
vonatkoz&oacute; Adatv&eacute;delmi T&ouml;rv&eacute;ny
elő&iacute;r&aacute;sait. Ha az &Ouml;n felt&eacute;telez&eacute;se
szerint mindezek ellen&eacute;re ker&uuml;lt volna be adatb&aacute;zisunkba
e-mail c&iacute;me, &uacute;gy eln&eacute;z&eacute;s&eacute;t k&eacute;rve
aj&aacute;nljuk figyelm&eacute;be az al&aacute;bbi leiratkoz&aacute;si
opci&oacute;t!
Ha nem szeretn&eacute;l t&ouml;bb levelet kapni, akkor a
leiratkoz&aacute;shoz kattints IDE
[http://http://swiss2016.com/mail/unsubscribe.php?M=32853019&C=4adff312c73ea0d38a45364b97b41f1a&L=122&N=752/]!
Received on Sun Oct 22 2017 - 16:19:38 CEST

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Sun Oct 22 2017 - 16:20:49 CEST