Tájékoztató inflációkövető díjkorrekcióról

From: Telekom <noreply_at_telekom.hu>
Date: Sat, 27 Jan 2024 02:01:26 -0600

 
 


 
 

Kedves Ügyfelünk!

2024. március 1-jétől 15%-os inflációkövető díjkorrekciót alkalmazunk. Ügyfeleink érdekeit figyelembe véve, ez a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves fogyasztóiár-index-nél kisebb mértékű.

Mire vonatkozik a díjkorrekció?

Az otthoni és mobil szolgáltatások havi díjaira. A forgalmi díjak, azaz perc- és SMS-díjak, a kiegészítő szolgáltatások díjai nem változnak.
 

Mikor fizetem az első számlát, amiben már az új díjak szerepelnek?

A módosított havi díjakat tartalmazó első számlát áprilisban, az eddig megszokott számlázási időszakban készítjük el, így áprilisban fizeted először az új díjakat.
 

Hol tudom megnézni az új havi díjaimat?

Új havi díjaidat március 1. után weboldalunkon vagy a Telekom alkalmazásba belépve láthatod majd a Telekom fiókodban. Munkatársaink is csak március 1-jét követően tudnak tájékoztatást adni pontos havi díjadról.
 


 A díjkorrekció miatti változással további teendőd nincs, bővebb információt
https://click.site.telekom.hu/?qs=286260a0abb1b1348a00b18146940036b7472f9abf9603e6564821b3877a880af9012798e9d458633ba7036719c41c1f5331c1def3cf51a55bfddaebcc2977c2
itt találsz.
 

Üdvözlettel:
Telekom

Kövess minket!

https://click.site.telekom.hu/?qs=286260a0abb1b1340f2a2ff8a9c270950c6f74f9c2613c9f2316c3d88201a490cdb7fe8898d366280e7ec381847a486832753ff06cdf11ec217a34ec80dba34e

https://click.site.telekom.hu/?qs=286260a0abb1b134f35adef8f264be4f2c34f172e9f79a135b5585e4a217aa3511ee17e16252ad30be415119812a168b8dbc1226dcd10c56b69dca7d8975620c

https://click.site.telekom.hu/?qs=286260a0abb1b13480ce00821305c5f2898b5cd83b01080ec7a3dfe9f91f23cb126aaa7cc81787dfeb5d9fef1a34bc04664768f7fb90e7784a16c44f34f200e2

https://click.site.telekom.hu/?qs=5d639f0246d617ad3d11499d80a04e5b16890eb9b70eeb3adf543f21165bec2e2d2e27d9b45d74c6e7d015924f96bdcbcb0f45f98fd45ae069279a2b6937cf25

https://click.site.telekom.hu/?qs=5d639f0246d617ada676db1fcb24d2847e459944e625e59a1a06c4450a611546c489777b43f031428ac5861b7654adbbd4ff539230387ee575e45dc905d717a1
Adatvédelem

https://click.site.telekom.hu/?qs=5d639f0246d617ad6badaec0071137c194b741690c5667c4ddaabcf9dad5309c7cbfcdec917549c835a80163e7a49b29e7f3c82353910aa6fb6064cee7f9ea51
Általános szerződési feltételek

_at_2024 Magyar Telekom Nyrt.


 Ügyfeleink a 2022. július hónap folyamán küldött számlamellékletükből értesültek az Általános Szerződési Feltételek árkorrekciós klauzulával történő kiegészítéséről (ÁSZF 7. pont), mely alapján a szolgáltatások havidíjai a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyezően változnak (csökkennek vagy nőnek) a fogyasztói árindex közzétételét megelőző év december 31. napján érvényes díjakhoz képest.
 


 A Központi Statisztikai Hivatal 2023-ra vonatkozóan, az év második felében tapasztalt, enyhülő inflációs nyomás mellett, 17,6%-os éves fogyasztói árváltozást állapított meg. A Magyar Telekom a gazdasági és piaci folyamatokat, valamint ügyfelei érdekeit figyelembe véve ennél alacsonyabb mértékű, 15%-os inflációkövető díjkorrekciót alkalmaz.
 


 2024. március 1-jei hatállyal módosítjuk a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 3/a havidíjas – értékesíthető – mellékletét, 3/a havidíjas – lezárt – mellékletét, 6. sz. - igényelhető – mellékletét és 7. sz. mellékletét az előfizetői szerződésekre és a Keretszerződésekre kiterjedő hatállyal az alábbiak szerint:
 


 1.A Lakossági ÁSZF 3/a havidíjas - értékesíthető mellékletét, 3/a havidíjas - lezárt - mellékletét és 6. sz. - igényelhető - melléletét éringtő módosítás az alábbi:

 Az e-Pack kedvezmény módosításra kerül azzal, hogy a 350 Ft mértékű kedvezmény 410 Ft-ra emelkedik (a változás mértéke 60 Ft), a 460 Ft mértékű kedvezmény 530 Ft-ra emelkedik (a változás mértéke 70 Ft), a 690 Ft mértékű kedvezmény 800 Ft-ra emelkedik (a változás mértéke 110 Ft), az 1150 Ft mértékű kedvezmény 1 330 Ft-ra emelkedik (a változás mértéke 180 Ft). (3/a havidíjas – értékesíthető – melléklet 2.1.2. pont, 3/a havidíjas – lezárt – melléklet 1.1.3., 1.1.5. és 1.2.5. pontok, 6. sz. – igényelhető – melléklet 3. pont)
 

 2. A Lakossági ÁSZF 7. sz. mellékletét érintő módosítás az alábbi:

 Bevezetésre kerül a 2024. évi díjkorrekció alacsonyabb mértéke elnevezésű promóció.
 


 A jelen értesítéssel érintett módosítás/ok következtében az előfizetői szerződés, a Keretszerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek az előfizető számára kizárólag előnyös módon változnak meg, így az előfizető nem jogosult a határozott időtartamú előfizetői szerződést azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül felmondani.
 


 Általános tájékoztatás az előfizetőt az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása esetén megillető jogokról:


 Az előfizető a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításáról szóló értesítésének kézhezvételétől számított 45 napon belül jogosult azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést, illetve a Keretszerződést. Ha az előfizető határozott időtartamú előfizetői szerződéssel szolgáltatáscsomagot vesz igénybe, a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása miatt a határozott időtartam lejárta előtt jogosulttá válik az előfizetői szerződést, illetve a Keretszerződést a szolgáltatáscsomag részét képező bármely elektronikus hírközlési szolgáltatás tekintetében felmondani. Amennyiben az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést jogosult a határozott
 időtartam lejárta előtt felmondani, a szolgáltató kizárólag a készülékvásárlásból eredő kedvezményeket követelheti.
 


 Nem jogosult az előfizető felmondani az előfizetői szerződést, illetve a Keretszerződést, ha a módosítás következtében az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek az előfizető számára kizárólag előnyös módon változnak meg, ha a módosítás adminisztratív jellegű és nem tartalmaz az előfizető számára hátrányos rendelkezést, vagy ha a módosítás kifejezetten jogszabályváltozáson, hatósági vagy bírósági döntésen alapul. Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.
 


 2024. március 1-jei hatállyal módosított Lakossági ÁSZF szövege legkésőbb 2024. január 30. napjától megtalálható weboldalunkon és valamennyi ügyfélszolgálatunkon.
 
Received on Sat Jan 27 2024 - 09:01:32 CET

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Sat Jan 27 2024 - 09:04:22 CET