visszahívás kérését rögzítettük

From: K&H Bank <noreply_at_kh.hu>
Date: Fri, 19 Aug 2016 09:14:20 +0200 (CEST)
kollégánk hamarosan hívni fogja

+36 1/20/30/70 335 3355

Kedves Szabó Roland!

Köszönjük megtisztelõ érdeklõdését, visszahívás igényét rögzítettük. Kollégánk hamarosan keresni fogja Önt a +36 1 328 9101-es telefonszámról, a regisztráció során megadott idõpontban.


visszahívás idõpontja: 2016.08.19, 10:00-10:30 óra között

megkeresés témája: SZÉP kártya

rögzített telefonszám: +36/302725456


Üdvözlettel,

K&H Bank

Fenti tájékoztatást a Bank részére korábban adott felhatalmazása alapján kapta. Adatait a Bank a hatályos jogszabályoknak, illetve az ügyfélszerzõdésnek megfelelõen kezeli, azokat illetéktelen harmadik félnek át nem adja. A Bank közremûködõ adatkezelõje és adatfeldolgozója a KBC Group Magyarországi fióktelepe (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.). A Bank egyes marketing kampányaihoz külsõ, szakértõ közremûködõt vesz igénybe. A közremûködõ az adatkezelési követelmények érvényesítését szerzõdésben garantálja. Az adatokat csak azok a munkatársak, szerzõdéses közremûködõk ismerhetik meg, akik munkakörük szerint a közvetlen megkeresések szervezésében és megvalósításában, illetve az ajánlatok kialakításában részt vesznek. Az adatkezelésnek kizárólag az a célja, hogy a Bank aktuális ajánlatairól szóló tájékoztatását az Ön elektronikus címére eljuttassa, hogy az igényei magasabb szintû kielégítést nyerjenek. Az ehhez való hozzájárulását a Bank mindaddig folyamatosnak tekinti, amíg azzal ellentétesen nem rendelkezik. A hozzájárulás a Bank bármely elérhetõsége felé intézett nyilatkozattal bármikor visszavonható. Az adatkezelésrõl felvilágosítást kérhet, valamint bármikor kezdeményezheti - korlátozás és indoklás nélkül - adatainak helyesbítését, törlését és a szolgáltatás felmondását a kh.hu oldalon szereplõ elérhetõségek bármelyikén.

Adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival a Bank belsõ adatvédelmi felelõséhez, vagy bírósághoz fordulhat. Adatvédelmi tájékoztatónkat weboldalunkon tekintheti meg, vagy arról személyesen bankfiókjainkban tájékozódhat. A Bank adatvédelmi nyilvántartási száma: 00465.


- a KBC csoport tagja - - member of the KBC group - ***** Az email-en történő információtovábbítás kockázattal járhat, az így továbbított adatok jogosulatlanok számára ismertté válhatnak. A K&H Csoport ezen a nem biztonságos csatornán kizárólag az ügyfél kérésére továbbít információt, és nem vállal felelősséget illetéktelen személyek általi, jogosulatlan felhasználásból eredő kárért, kivéve, ha a kár a Küldőnek minősülő K&H Csoport hibájának következménye. Jelen email-üzenetben foglalt információ bizalmas, és jogilag védett. A K&H Csoport teljes, ezzel kapcsolatos állásfoglalását megtalálja honlapunkon, a következő címen: http://www.kh.hu/emailpolicy. Amennyiben nem Ön a címzett, jelen kommunikáció bármely felhasználása szigorúan tiltott. ***** ***** Information sent via e-mail may entail a security risk, as it may be disclosed to unauthorized parties. This communication channel is not safe, so the K&H Group only uses it, if the client expressly requests it. K&H Group shall not be held liable for any damages caused by the unauthorized use of the information by unauthorized persons, unless the damage is attributable to an error on the part of the sender, i.e., the K&H Group. The information in this e-mail is confidential and legally privileged. K&H’s complete statement on this matter is available at our website: http://www.kh.hu/emailpolicy. If you are not the intended recipient of this e-mail, use of this email for any purpose is strictly prohibited. *****   ­­  

picture
(image/png attachment: 01-part)

picture
(image/png attachment: 02-part)

picture
(image/png attachment: 03-part)

picture
(image/png attachment: 04-part)

Received on Fri Aug 19 2016 - 09:14:55 CEST

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Fri Aug 19 2016 - 14:20:10 CEST